Armoede-service.

Steeds meer mensen kunnen het zich niet meer veroorloven om goede en leuke foto`s van hun
gezin/(klein)kind(eren) te laten maken, vandaar ik de armoede-service aanbied. Bij deze service
kunt u kostenloos trouw-, communie-, zwangerschaps-, baby- en gezins-/portretfoto`s (Geen pasfoto`s.) laten maken.

Helaas heb ik moeten ervaren dat niet iedereen eerlijk is, vandaar ik er niet omheen kan om een bewijs
te vragen (bijvoorbeeld de meest recente uitkeringsspecificatie) en alleen afspraken in Tilburg maak.

Dit zijn privé aangelegenheden voor de gefotografeerden, vandaar er geen voorbeeldfoto`s zijn.
Vorige pagina.